Cách khôi phục cài đặt gốc cho Google Pixel 2 và Pixel 2XL

Khôi phục cài đặt gốc sẽ khôi phục phần mềm của điện thoại thông minh của bạn về trạng thái ban đầu. Ngoài ra còn có một thiết lập lại mềm rất hữu ích khi điện thoại của bạn không phản hồi hoặc màn hình của nó bị đơ. Dưới đây là cách khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị Google Pixel 2 và Pixel 2XL.

Xem thêm: Cách khắc phục sự cố Bluetooth của Google Pixel 2 XL

Đặt lại mềm - Đôi khi bạn có thể gặp tình trạng màn hình bị đơ và để thoát khỏi tình trạng này, bạn nên sử dụng soft reset.

 • Nhấn nút Giảm âm lượng và nút Nguồn cùng nhau trong khoảng 12-15 giây.
 • Bạn cần giữ các nút cho đến khi màn hình thay đổi. Bạn sẽ có thể cấp nguồn cho thiết bị của mình một lần nữa.

Đặt lại mềm sẽ không xóa dữ liệu của bạn và sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt trên điện thoại của bạn.

Hard Reset - Bạn có hai cách để khôi phục cài đặt gốc cho Google Pixel 2 và Pixel 2XL.

Quy trình 1- Cách khôi phục cài đặt gốc cho Google Pixel 2 và Pixel 2XL

 • Tắt Pixel 2 / Pixel 2XL của bạn
 • Khi thiết bị tắt, nhấn nút Giảm âm lượng và nút Nguồn cùng nhau và tiếp tục giữ cho đến khi logo Android xuất hiện.
 • Sử dụng các nút Âm lượng sẽ làm nổi bật Chế độ khôi phục. Bây giờ sử dụng nút Nguồn để chọn nó.
 • Bạn sẽ thấy một hình ảnh Android. Bạn cần giữ nút Nguồn trong hai giây. Trong khi bạn giữ nút Nguồn, hãy nhấn nút Tăng âm lượng cùng với nút này. Nhả nút Tăng âm lượng sau 3 giây và không buông nút Nguồn.
 • Giữ nút Nguồn cho đến khi màn hình của bạn hiển thị hình ảnh Android hiển thị Không có lệnh. Để nút Nguồn tắt khi bạn nhìn thấy màn hình này.
 • Sử dụng các Nút âm lượng đánh dấu Xóa dữ liệu / Khôi phục cài đặt gốc và sử dụng nút Nguồn để xác nhận lựa chọn.
 • Tiếp theo sử dụng nút Giảm âm lượng để cuộn và chọn Có, xóa tất cả dữ liệu người dùng và một lần nữa sử dụng nút Nguồn để thực hiện lựa chọn.
 • Thiết bị Pixel 2 và Pixel 2XL của bạn sẽ xóa tất cả cài đặt và dữ liệu cá nhân, đồng thời khôi phục thiết bị của bạn về cài đặt gốc.
 • Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ phải chọn Khởi động lại hệ thống ngay để khởi động lại điện thoại của mình.

Quy trình II - Khôi phục cài đặt gốc cho Google Pixel 2 và Pixel 2XL

Đây là cách thứ hai để khôi phục cài đặt gốc cho Google Pixel 2 và Pixel 2XL. Theo cách khôi phục cài đặt gốc này, bạn không cần phải tắt điện thoại của mình.

 • Đi tới Cài đặt trên thiết bị của bạn
 • Cuộn xuống Sao lưu & Đặt lại
 • Nhấn vào Đặt lại dữ liệu ban đầu và chọn Đặt lại điện thoại
 • Bạn sẽ nhận được một lời nhắc khác có nội dung Xóa mọi thứ
 • Điều này sẽ mất một vài phút.
 • Sau đó, bạn sẽ phải thiết lập điện thoại từ đầu.

Đọc thêm- Cách chụp ảnh màn hình trên Google Pixel 2

bài viết gần đây