Cách kích hoạt chế độ đọc trong Google Chrome

Một chế độ đọc đặc biệt trong trình duyệt Google Chrome giúp việc đọc các trang web trở nên thuận tiện và thú vị hơn so với khi đọc theo cách thông thường. Đó là bởi vì có nhiều tiện ích mở rộng trình duyệt cho phép bạn dịch một bài báo ở chế độ đọc và đọc nó như một văn bản từ giấy. Tuy nhiên, chức năng này dần trở thành dạng tính năng tích hợp sẵn trong trình duyệt. Do đó, Google Chrome có chế độ chỉ đọc và nó hoạt động khá tốt. Hãy xem cách kích hoạt chế độ đọc trong Google Chrome.

Bạn cũng có thể đọc: Phải làm gì nếu Google Chrome không phản hồi

Cách kích hoạt chế độ đọc trong Google Chrome

Để kích hoạt chế độ đọc trong Chrome, cần thêm một tham số dòng lệnh bổ sung:

–Enable-dom-chưng cất

Nhấp chuột phải vào biểu tượng Chrome trên thanh tác vụ. Sau đó, một lần nữa nhấp chuột phải vào mục Google Chrome, tùy chọn thứ ba từ dưới lên. Nhấp vào “Thuộc tính”.

Trong cửa sổ xuất hiện, tìm “Mục tiêu” và ở cuối dòng chèn “–enable-dom-chưng cất”.

Khi chỉnh sửa xong, nhấn nút “Áp dụng” và sau đó nhấp vào nút “OK”.

Sau đó khởi động lại trình duyệt.

Để kích hoạt chế độ đọc trong Chrome, bạn chỉ cần nỗ lực hơn một chút.

Cần nhấp vào nút “Menu” ở trên cùng bên phải (biểu tượng có dạng ba đường ngang) và tìm tùy chọn “Distill page”.

Sau đó, trang sẽ được lọc và chỉ có bài viết chính được lưu lại trong đó.

Ghi chú! Nếu tùy chọn “Distill page” bị thiếu trong menu trình duyệt, có khả năng là trình duyệt của bạn vẫn đang chạy. Kiểm tra khay hệ thống để xem biểu tượng trình duyệt có còn ở đó không. Nếu có, hãy tắt nó bằng cách nhấp chuột phải.

Sau khi bật tùy chọn này, tài liệu đã đọc sẽ thuận tiện hơn vì tất cả các yếu tố khác đều bị tắt.

Để quay lại chế độ xem bình thường, chỉ cần nhấp vào nút “Quay lại” trên trình duyệt.

Nguồn hình ảnh: www.wallpaperswa.com

Bạn cũng có thể đọc: Cách Xem Trang Web trong Google Chrome mà không cần Kết nối Internet

bài viết gần đây